Pavla Tichá
Životopis
Členka orchestru SO: Lesní rohy. K 31.7.2013 ukončen pracovní poměr v ND.