Jiří Břicháč
Životopis
Člen orchestru SO: Trombony.