Tomáš Řehák
Životopis
Člen orchestru SOP, od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2017 člen orchestru SO: tuby.