Lada Sailerová
Životopis
Členka operního sboru SOP, od 1.1.2012 členka operního sboru SO - I. soprán.