Alphonse Daudet
Datum narození
13.05.1840
Datum úmrtí
15.12.1897
Životopis
Francouzský spisovatel, čelní představitel naturalismu a autor divadelních her. Narodil se v Nimes, zemřel v Paříži. Studoval v Lyonu, dva roky pracoval jako školní dozorce na gymnasiu v Alais. Roku 1857 odešel do Paříže za bratrem Ernestem a tam začala jeho umělecká kariéra. První literární úspěchy a místo sekretáře vévody de Morny mu zajistily možnost plně se věnovat literatuře. Úspěch sbírky básní Zamilované učinil z Daudeta známého autora a otevřel mu přístup do pařížského literárního života. Poté se několik let se střídavým úspěchem věnoval divadlu (Poslední modla, 1862, Nepřítomní, 1863, Bílý karafiát, 1865). Střídal pobyt v Paříži s pobyty v Provenci, v okolí Arbes a mlýna Fontvieille. Ohlas autobiografického románu Drobeček a sbírky próz z rodné Provence Listy z mého mlýna přivedly Daudeta k próze. Vyvrcholením jeho humoristického díla je trilogie o jihofrancouzském mluvkovi, chlubilovi a maloměšťákovi Tartarinovi z Tarasconu, jež se postupně stává kritikou společnosti a kde čerpá ze svých vzpomínek na Provence. Z prostředí života pařížské společnosti jsou náměty cyklu románů vydávaných pod souborným názvem Pařížské mravy. Poslední léta mu ztrpčovala těžká nervová choroba (autobiografická próza Bolest, 1931).
Daudetův prostý svěží styl se stal jedním ze vzorů francouzské moderní prózy. S naturalismem spojuje Daudeta pečlivé zkoumání a pozorování skutečnosti, dokumentárnost, s jakou chtěl zachytit sociální poměry ve Francii 70. a 80. let 19. století. Na druhé straně Daudet nesdílel pesimismus naturalistů, věřil v dobrotu prostého člověka, jehož zidealizovaný obraz tvoří hrdiny velké části jeho děl.
Je autorem titulů
Arelatka (Činohra)
Sapho (Činohra)