Eduard Kubát
Datum narození
25.03.1896
Datum úmrtí
27.04.1954
Životopis
Český sbormistr a skladatel. Narodil se v Červeném Kostelci (okr. Náchod), zemřel v Praze. Studoval na gymnáziu a textilní škole. Hudbě se učil soukromě u strýce N. Kubáta, O. Šína a K. B. Jiráka. Působil jako sbormistr ženského sboru v Košicích, Nuselského ženského sboru, smíšeného sboru Sokola Praha – Nové Město, řídil také pevěcký spolek Lukes (1925–1930). Psal referáty do Lidových novin (1925–1936), Hudební revue a dalších. Po osvobození pracoval jako hudební referent v kulturním odboru KNV v Praze, pracovník ministerstva informací, vedoucí ústředního archivu Státních symfonických těles při České filharminii. Napsal sbory i skladby pro orchestr (Slovanská družba, Polka).
Inscenátor
Jubilejní tělocvičná akademie premiéra SEZONA 1931/1932 - Sbormistr