Václav Živný
Datum narození
01.05.1970
Životopis
Basista, narozen ve Staňkově u Domažlic. Zpěv studoval soukromě u M. Komárka. Začínal v roce 1991 jako člen sboru ND, o rok později již sólově vystupoval na Rossiniho festivalu v italské Maceratě. V roce 1993 se stal sólistou v Ostravě, kde nastudoval mj. Vodníka, Žalářníka Beneše, Raracha, Basilia, Collina, ad.
Role
La Bohéme premiéra SEZONA 1991/1992 - Seržant
Il Signor Bruschino (Macerata Opera, Itálie) premiéra SEZONA 1992/1993 - Filiberto, hostinský
La Cambiale di Matrimonio (Macerata Opera, Itálie) premiéra SEZONA 1992/1993 - Norton, Millův pokladník
Dalibor (Státní divadlo Ostrava) premiéra SEZONA 1993/1994 - Žalářník Beneš
La traviata (Státní divadlo Ostrava) premiéra SEZONA 1993/1994 - Markýz d'Aubigny
Broučci (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava) premiéra SEZONA 1996/1997 - Básník