Jean François Casimir Delavigne
Životopis
Francouzský básník a dramatik. Narodil se 4.4 1793 v Le Havru, zemřel 11. 12. 1843 v Lyonu. Od počátku spisovatelské dráhy za císařství měl velký úspěch i mocné ochránce. Je považován za ztělesnění zlaté střední cesty v literatuře.Dokázal vyhovět patriotismu, liberálnímu cítění i klasickému vkusu svých současníků, vyjádřit převládající ideje své doby, aniž by urazil nový režim. Jeho divadelní triumfy začaly premiérou tragédie Sicilské nešpory (1819). Mísil žánry, spojoval historické náměty, jimiž se blížil romantické škole, často se inspiroval předchůdci i současníky - komedie Škola starců (1823), tragédie M. Faliero (1829), Děti Eduardovy (1832),ad.

Zdroj: Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Praha, Libri 2002.
Je autorem titulů
Ludvík XI. (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Robert ďábel premiéra SEZONA 1886/1887 - Autor libreta
Robert ďábel premiéra SEZONA 1897/1898 - Autor libreta