Émile Deschamps
Životopis
Francouzský básník, dramatik a překladatel, vl. jménem Anne Louis Émile Deschamps de Saint-Amand. Narodil se 20.2. 1791 v Bourges, zemřel 22.4.1871 ve Versailles. V pařížském salonu svého otce, kde se vytvořil jeden z prvních francouzských romantických kroužků, poznal H. de Latouche, roku 1818 spolu napsali dvě úspěšné komedie. Seznámil se s V. Hugem, s nímž založil časopis La Muse francaise.Překládal z angličtiny (Shakespeara), němčiny (Goetha, Schillera), španělštiny, ruštiny . Významně tím rozšířil literární obzory svých současníků. Jako jeden z nové básnické školy se se zúčastnil ve 20. letech "bitvy o romantismus". Zvláště se proslavil předmluvou ke sbírce básní Francouzské a cizí studie (1818), v níž v protikladu k ustrnulému klasicismu prohlašoval, že umění musí jít se svou dobou.

Zdroj: Slovník francouzsky píšících spisovatelů. P., Libri 2002.
Textové a hudební úpravy
Hugenoti premiéra SEZONA 1881/1881 - Autor libreta
Hugenoti premiéra SEZONA 1883/1884 - Autor libreta
Hugenoti premiéra SEZONA 1891/1892 - Autor libreta
Hugenoti premiéra SEZONA 1894/1895 - Autor libreta
Hugenoti premiéra SEZONA 1902/1903 - Autor libreta
Hugenoti premiéra SEZONA 1911/1912 - Autor libreta
Hugenoti premiéra SEZONA 1916/1917 - Autor libreta