Silvia Hroncová
Životopis
Teatroložka, kulturní manažerka a členka řady profesních organizací na Slovensku a v České republice. S prostředím divadla a umění je spjata již do dob svých studií. Na Divadelní fakultě Vysoké školy múzických umění a Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě vystudovala obory divadelní věda a estetika. V letech 1999–2006 působila jako ředitelka Divadelního ústavu v Bratislavě. Stála při zrodu mnoha úspěšných projektů – vzniku divadelního festivalu Nová dráma, projektu na podporu současného slovenského dramatu Dráma, vzniku divadelní alternativní scény pro mladé divadelníky Študio 12, knižních edicí Contemporary Slovak Drama, spolupracovala s divadelními ústavy v Evropě a koordinovala evropské fondy Kultúra 2000 – Kulturní kontaktní bod. Byla kurátorkou jedinečné výstavy věnované dějinám slovenského profesionálního divadla s názvem Vášeň, telo, hlas. V době jejího působení získal Divadelní ústav řadu knižních i dalších ocenění jako např. Pražské Quadriennale.
Podílela se i na dokončení a otevření nové budovy Slovenského národního divadla. Na MK SR byla před dokončením budovy SND jedním ze spoluautorů projektu „Strategie spuštění a provozu nové budovy Slovenského národního divadla“. V letech 2006–2009 zastávala post generální ředitelky Slovenského národního divadla, během nichž se přičinila o otevření nové budovy Slovenského národního divadla, odpovídala za její dokončení, kolaudaci, strategii a logistiku spuštění provozu, za přechod uměleckých souborů z Divadla P. O. Hviezdoslava, Malé scény do nové budovy a též za novou podobu provozu tří uměleckých souborů. V době jejího působení získalo SND řadu divadelních ocenění sezony Dosky – Opera SND za inscenaci Orfeus a Eurydika, která vznikla v koprodukci s Opera Narodowa Varsava, získala ocenění za nejlepší inscenaci sezony. Iniciovala i vznik mnoha současných slovenských oper (L. Čekovská, M. Piaček, S. Solovic).
Své znalosti a zkušenosti využila jako členka mnoha poradních organizací – v Radě pro zahraniční instituty při MZV SR, ve Vědecké radě Vysoké školy múzických umění a Správní radě Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 2009 zastávala post generální ředitelky mediální společnosti FILM EUROPE. Stála u zrodu prvního evropského filmového televizního kanálu Film Europe Channel, zde tvoří jeho programovou strukturu, formuje distribuci slovenských a zahraničních filmů na Slovensku a v Čechách. Ve spolupráci s Audiovizuálním fondem a MK SR v roce 2012 realizovala výzkum o aktuálním stavu jednosálových kin a podílela se na tvorbě projektu Strategie digitalizace kin na Slovensku, který zlepšil podmínky na získání finanční podpory u digitalizace kin. V mediální společnosti se věnovala i vydavatelským aktivitám. Ve spolupráci s Operou Narodowa ve Varšavě vydala knižní monografii Volume I. o úspěšném slovenském scénografovi Borisovi Kudličkovi.
Dlouhodobě spolupracuje s mezinárodním divadelním festivalem Divadelní Nitra, je členkou představenstva Asociace Divadelní Nitra, spoluautorkou projektu Divadelní ocenění sezóny DOSKY, členkou Institutu pro kulturní politiku – Via Cultura a členkou redakční rady odborného českého časopisu Svět a divadlo.
Od 9. 8. 2013 do 31. 7. 2019 (na pozici rezignovala k 20. 5. 2019) byla ředitelkou Opery Národního divadla a Státní opery.
Vedoucí funkce v ND
Ředitel opery (SEZONA 2013/2014)
Ředitel opery (SEZONA 2014/2015)
Ředitel opery (SEZONA 2015/2016)
Ředitel opery (SEZONA 2016/2017)
Ředitel opery (SEZONA 2017/2018)
Ředitel opery (SEZONA 2018/2019)
Fotogalerie
Fascinace Wagnerem - 25.10.2018, S. Hroncová, A. Schager, L. Baich, S. Cara, J. Slavíková
Foto: Hana Smejkalová
Štefan Margita Gala 60 - 13.11.2016 (Jindra, Westbroek, Špinar, Vrána, Margita, Hroncová)
Foto: Hana Smejkalová