Tomáš Kirschner
Životopis
Od 26. 8. 2013 do 30. 9. 2018 člen orchestru SO: lesní rohy.