Gergely Csiky
Je autorem titulů
Proletáři (Činohra)