Martin Ondruš
Životopis
Po studiích v ateliéru scénografie DIFA JAMU u Ing. arch. Jana Konečného se věnuje divadelní scénografii, výstavní architektuře, instalační tvorbě a užité grafice. V roce 1993 absolvoval stáž v ateliéru scénografie (Theatre Design) na Nottingham Trent University.
Od roku 2006 působí jako pedagog v Ateliéru scénografie DIFA JAMU. V rámci svého pedagogického působení zrealizoval řadu Workshopů a přednášek. Pedagogicky rovněž spolupracuje s Psychologickým ústavem FF MU. Od roku 2011 se v rámci doktorského studijního programu specializuje na technologické principy v české scénografii (Světelná dramaturgie Josefa Svobody v kontextu inscenační praxe operního díla Richarda Wagnera: Tristan und Isolde).
Od roku 2014 spolupracuje se společností Josef Svoboda – scénograf o.p.s. V osobním archivu scénografa Svobody provádí primární výzkum technologického řešení jeho operních realizací. Výzkum v oblasti světelného designu koordinuje s Institutem umění – Divadelním ústavem Praha nebo s ENSATT (Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théatre) v Lyonu.
Dlouhodobě spolupracuje zejména s režisérem V. Morávkem, pro něhož zrealizoval scénografie např. k inscenacím W. Shakespeare – Král Lear (Klicperovo divadlo HK,1998), M. Forman, J. Papoušek, I. Passer: Lásky jedné plavovlásky (Divadlo Husa na provázku, 2007), V. Havel, V. Morávek, P. Oslzlý: Cirkus Havel (DHNP, 2008), D. Drábek: České moře (DHNP, 2009), J. A. Pitínský: Převeliké klanění právě narozeného Jezulátka aneb Betlém (DHNP, 2012). Podílel se na tvorbě scénického časopisu Rozrazil (2012).
V roce 2013 navrhl pro Divadlo Husa na provázku kostýmní průvod pro Slavnost masek (2013). V tomtéž roce vytvořil scénu i kostýmy pro inscenaci Shakespearova Hamleta v režii J. Kubíkové. V roce 2014 vytvořil scénu pro druhý díl projektu Divadla Husa na provázku Géniové a podvodníci. Divadelní projekty realizuje i s mladou režisérskou generací. Například v roce 2013 vytvořil scénografie k scénickým skicám Petera Scherhaufera Na streche (rež. A. Petrželková) a ke hře M. Votíška Zátiší ve Slovanu (režie M. Hába). S J. Augustínem inscenoval Lorcovu Krvavou svatbu (2014).
Navrhuje prostorová řešení expozic pro muzea a galerie. Spolupracoval na desítkách výstav, např. pro MG v Brně, Muzeum umění Olomouc, JKÚ, Muzeum Kampa atd. Připravil celou řadu scénografií i pro jednorázové akce, např. pro nultý ročník Slavnosti masek na nám. Svobody v Brně (2009), scénický prostor v zahradě vily Tugendhat, pro inscenaci hry W. Allena Bůh v režii V. Morávka (2014) nebo v témže roce scénu v podobě digitária brněnské hvězdárny ke hře O. Novotného Divnej Brouk, aneb Kdo zabil Johna Lennona (rež. V. Morávek)

Inscenátor
Král Lear (Klicperovo divadlo Hradec Králové) premiéra SEZONA 1998/1999 - Scéna
Kouzelná flétna premiéra SEZONA 2014/2015 - Scéna