Eduard Kudláč
Životopis
Vystudoval divadelní režii na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě a Summer Academy for Performing Arts v Sofii. V roce 1997 získal slovenské ocenění DOSKY v kategorii Objev roku za inscenaci hry L. Klímy Jsem absolutní vůle (VŠMU). Inscenace hry H. Müllera Opis obrazu (1999, Městské divadlo Žilina) v jeho režii byla prezentována na mnohých mezinárodních festivalech alternativního divadla. Jeho inscenace Korektura korektury hostovala i v zahraničí. Své zaměření na hledání nových možností divadla přes pohyb, fragmentarizaci, neverbální vyjadřování a akci naplno rozvinul ve vlastním sdružení phenomenontheatre, které založil roku 2000 jako nezávislou platformu pro současné divadlo. Inscenace hry R. Garcíí Koupil jsem v IKEA lopatu na vykopání vlastního hrobu (2005) v jeho režii získala Zvláštní cenu poroty slovenského festivalu Nová dráma za interpretaci současné hry a hlavní cenu festivalu DIV 2006 Trnava. Inscenace hry R. Schimmelpfenniga Předtím/Potom v jeho režii (2007) získala Cenu festivalu Nová dráma 2008 za nejlepší inscenaci současné světové hry. První část z trilogie Nakrm hada na své hrudi (2007) získala ocenění Překvapení festivalu Nová dráma 2008. Inscenace hry Sergiho Belbela Mobil (2008) v jeho režii získala na festivalu Nová dráma 2009 Cenu za nejlepší inscenaci současné světové hry. Za režii inscenace hry Rolanda Schimmelpfenniga Žena minulosti (2009) získal cenu Literárního fondu za sezónu 2008/2009 v oblasti divadla. Tato inscenace se zúčastnila i mezinárodního festivalu Divadelná Nitra 2009. Od r. 2009 je uměleckým šéfem Městského divadla Žilina, které se profiluje jako divadlo s odvážnou dramaturgií, zaměřenou na současné slovenské a zahraniční texty nebo nekonvenční interpretaci klasiky. Preferuje zejména současnou německou dramatiku. V současnosti se zaměřuje i na nové intepretace klasických nedramatických textů.
Inscenátor
Strasti života premiéra SEZONA 2014/2015 - Režie