Viktor Dyk
Datum narození
31.12.1877
Datum úmrtí
14.05.1931
Životopis
Narozen v Pšovce (Mělník), zemřel v Lopudu (Jugoslávie). Syn ředitele lobkovického panství. V letech 1888–1896 studoval v Praze gymnázium a pak do roku 1900 práva. Po studiích se profesionálně věnoval literární tvorbě a žurnalistice. Silně ovlivněn pokrokářským hnutím 90. let 19. století, stal se vyhraněným stoupencem a posléze mluvčím radikálního českého nacionalismu a historicko-státoprávního programu požadujícího obnovu samostatného českého státu. Od roku 1907 redaktor Pokrokové revue, v letech 1910–1914 deníku Samostatnost; 1911–1918 jeden z vůdců České strany státoprávně-pokrokové. Za 1. světové války byl činný v domácím odboji; 1916–1917 vězněn ve Vídni. Od roku 1918 redaktor Národních listů a čelný představitel Čs. národní demokracie, 1918–1925 poslanec NS, od 1925 senátor.
Do literatury vstoupil v roce 1897 sbírkou dekadentně laděných veršů A porta inferi. Dekadentní individualismus postupně spojoval s vyhraněně kritickým pohledem na soudobou českou politickou a kulturní realitu. Základním motivem, neustále se vracejícím v jeho básnické, prozaické i dramatické tvorbě, se stal romanticky prožívaný svár ideálu a skutečnosti, touhy po absolutnu a intelektuální skepse; básnické sbírky a skladby: Marnosti (1900), Buřiči (1902), Milá sedmi loupežníků (1906), Giuseppe Moro (1911), drama Zmoudření Dona Quijota (prem. 1914), lyrická próza Krysař (1915). Atmosféru studentského hnutí a politických bojů 90. let zachytil v románech Konec Hackenschmiedův (1904) a Prosinec (1906); k této tematice se po letech vrátil v románu Prsty Habakukovy (1925). Dobovou českou společnost pronikavě analyzoval v úsečných satirických básních, shrnutých zejména ve sbírkách Satiry a sarkasmy (1905), Pohádky z naší vesnice (1910) a Prohrané kampaně (1914).
V rozsáhlé básnické tvorbě z let 1. světové války dospěl k monumentálnímu vyjádření vztahu jedince k vlasti a národu i mravního smyslu boje za národní osvobození – tetralogie Lehké a těžké kroky (1915), Anebo (1918), Okno (1921), Poslední rok (1922). Jeho reflexivní a intimní lyrika dosáhla vrcholu v poslední básnické sbírce Devátá vlna (1930). S Dykovým vztahem k politickému dění souvisely četné satirické prózy, např. Můj přítel Čehona (1925) a Holoubek Kuzma (1928), ale i pokus o třídílný generační román, který měl zachytit historii tří generací českého měšťanského rodu v půlstoletí kulturního a politického vývoje národa a který zůstal torzem, vydaným posmrtně pod titulem Děs z prázdna (1933). Rozsáhlá byla Dykova činnost novinářská a publicistická: brožury O Balkánu a o nás (1913), Ad usum pana presidenta republiky (1930), posmrtný výbor O národní stát (1932–1938); dokumentárně-historickou hodnotu mají jeho dvoudílné paměti Vzpomínky a komentáře (1927), vztahující se zvláště k období 1908–1918. Překládal též francouzskou poezii (Ch. Baudelaire, P. Verlaine, T. Corbiere).
Pohřben na Olšanských hřbitovech (VII, 13b, 26), Praha 3.
Je autorem titulů
Episoda (Činohra)
Figaro (Činohra)
Modlitba (Ostatní)
Ondřej a drak (Činohra)
Poražení (Činohra)
Posel (Činohra)
Ranní ropucha (Činohra)
Výbor z lyriky (Ostatní)
Zapomnětlivý (Činohra)
Země mluví (Ostatní)
Textové a hudební úpravy
Výlety páně Broučkovy premiéra SEZONA 1919/1920 - Autor libreta
Závěrečný koncert jubilejního cyklu Otakara Ostrčila premiéra SEZONA 1928/1929 - Autor textu
Opojení premiéra SEZONA 1934/1935 - Překlad
Výlety páně Broučkovy (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1955/1956 - Autor libreta
Výlety pana Broučka premiéra SEZONA 1959/1960 - Autor libreta
Výlety páně Broučkovy premiéra SEZONA 1967/1968 - Autor libreta
Výlety páně Broučkovy premiéra SEZONA 1987/1988 - Autor libreta
Výlety páně Broučkovy premiéra SEZONA 2003/2004 - Autor libreta
Výlety páně Broučkovy premiéra SEZONA 2017/2018 - Autor libreta