Vojtěch Podroužek
Životopis
Člen orchestru Národního divadla od 1. 9. 2015 do 13. 8. 2018 – hoboje.