Ladislav Dolanský
Datum narození
28.11.1857
Datum úmrtí
17.07.1910
Životopis
Narozen v Mladé Boleslavi, zemřel v Plzni. 1868-1876 studoval v Praze akademické gymnázium, 1876-1881 filozofickou fakultu a 1876-1878 varhanní školu. 1879-1904 byl profesorem na reálce v Praze-Karlíně a 1904-1910 ředitelem reálky v Plzni. 1886-1900 hudební referent Dalibora, kam přispíval již 1875. Referent listů České noviny (1881), Ruch (1883-1885) a Obzor literární a umělecký (1899). Patřil k horlivým vyznavačům a šiřitelům Smetanova díla, uspořádal jeho hudební pozůstalost a dal Družstvu ctitelů Smetanových podnět k vydání výboru skladeb z pozůstalosti. Jeho filologické práce zaměřené ke studiu fonetiky zkoumají hudební vlastnosti mluvy. V publikaci ND Památce Mozartově (1887) otiskl studii Villa Bertramka. Pokoušel se o skladbu, překládal texty písní a libreta. Jednatel hudebního odboru Umělecké besedy, propagátor díla Saint-Saënse při jeho pražských pobytech (1882 a 1886). Vzpomínky Dolanského jsou důležitým pramenem pro dobu Smetanovu a Dvořákovu (1876-1904).
Textové a hudební úpravy
Harold premiéra SEZONA 1887/1888 - Překlad
Antigona premiéra SEZONA 1888/1889 - Překlad
Amaranta premiéra SEZONA 1890/1891 - Autor libreta
Antigona premiéra SEZONA 1893/1894 - Překlad
Antigona premiéra SEZONA 1900/1901 - Překlad
Zkrocení zlé ženy premiéra SEZONA 1909/1910 - Překlad