Ladislav Dolanský
Datum narození
28.11.1857
Datum úmrtí
17.07.1910
Životopis
Narozen v Mladé Boleslavi, zemřel v Plzni. V letech 1868–1876 studoval v Praze akademické gymnázium, 1876–1881 filozofickou fakultu a 1876–1878 varhanní školu. V letech 1879–1904 byl profesorem na reálce v Praze-Karlíně a 1904–1910 ředitelem reálky v Plzni. V letech 1886–1900 pracoval jako hudební referent Dalibora, kam přispíval již roku 1875. Dále byl činný jako referent listů České noviny (1881), Ruch (1883–1885) a Obzor literární a umělecký (1899).

Patřil k horlivým vyznavačům a šiřitelům Smetanova díla, uspořádal jeho hudební pozůstalost a dal Družstvu ctitelů Smetanových podnět k vydání výboru skladeb z pozůstalosti. Jeho filologické práce zaměřené ke studiu fonetiky zkoumají hudební vlastnosti mluvy. V publikaci Národního divadla Památce Mozartově (1887) otiskl studii Villa Bertramka. Pokoušel se o skladbu, překládal texty písní a libreta. Dále působil jako jednatel hudebního odboru Umělecké besedy, byl propagátorem díla Saint-Saënse při jeho pražských pobytech (1882 a 1886). Vzpomínky Dolanského jsou důležitým pramenem pro dobu Smetanovu a Dvořákovu (1876–1904).
Textové a hudební úpravy
Harold premiéra SEZONA 1887/1888 - Překlad
Antigona premiéra SEZONA 1888/1889 - Překlad
Amaranta premiéra SEZONA 1890/1891 - Autor libreta
Antigona premiéra SEZONA 1893/1894 - Překlad
Antigona premiéra SEZONA 1900/1901 - Překlad
Zkrocení zlé ženy premiéra SEZONA 1909/1910 - Překlad