Jaromír K. Pojezdný
Datum narození
17.08.1883
Datum úmrtí
19.10.1965
Další používaná jména
Jaromír Doležal
Životopis
Narozen v Hostákově u Třebíče, zemřel v Praze. Po gymnaziálních studiích v Třebíči a Pelhřimově (maturoval 1903) začal studovat klasickou filologii v Praze. V roce 1904 studia přerušil, ve Vídni přijal místo knihovníka na ministerstvu obchodu a v letech 1914–1918 místo úředníka v centrální evidenci zajatců; přitom na filozofické fakultě vystudoval slavistiku (doktorát 1919). Stal se aktivní osobností kulturního života české menšiny ve Vídni. V roce 1918 byl jmenován legačním tajemníkem na čs. zastupitelském úřadě ve Vídni, dále postupně zastával funkci čs. konzula ve Vídni (1919–1923 a 1924–1929), v jugoslávském Splitu (1923–1924) a polské Poznani (1931–1935). V letech 1929–1931 a 1935–1939 působil v Praze na ministerstvu zahraničních věcí. Po 15. březnu 1939 byl na vlastní žádost penzionován a věnoval se literární práci.
Publikoval množství článků nejen o literatuře, ale i o politických a hospodářských poměrech zemí, které poznal z vlastní zkušenosti (Lužice, Polsko, Chorvatsko, Dalmácie, Černá Hora), a větší literárněhistorické studie. Překládal z ruštiny, polštiny, srbštiny a němčiny, je také autorem četných biografických prací o T. G. Masarykovi.
Textové a hudební úpravy
Morálka paní Dulské premiéra SEZONA 1909/1910 - Překlad
Morálka paní Dulské premiéra SEZONA 1925/1926 - Překlad
Morálka paní Dulské premiéra SEZONA 1953/1954 - Překlad