Julius Heidenreich
Je autorem titulů
Role
Proslov - o dramatikovi Gorkém premiéra SEZONA 1936/1937 - Přednes