Jan Lukášek
Životopis
Vystudoval stavební a elektrotechnický obor. V současné době je vedoucím oddělení projekce v přední české firmě, kde se zabývá návrhy a projekcí specializovaných technologických celků v oblasti strojní a elektrotechnické a auditorskou a poradenskou činností pro státní, soukromý a bankovní sektor. S režisérem Jiřím Heřmanem spolupracuje na scénických dekoracích - Rusalka (Jihočeské divadlo, otáčivé hlediště v Českém Krumlově) Madama Butterfly (Národní divadlo Praha ) instalace Hudba a prostor (Pražské Quadriennale). Úzce spolupracoval a nadále spolupracuje s Akademií věd České republiky, Českým hydrometeorologickým ústavem, Západočeskou univerzitou v Plzni a Českým vysokým technickým učením v Praze na vědeckých úkolech, výzkumných grantech, jako vedoucí a oponent bakalářských a diplomových prací, ad. Byl zakladatelem a spolumajitelem společnosti zabývající se grafickými návrhy, počítačovou 3D grafikou a zvukovou reklamou. Dále působil jako 3D grafik zpracovávání 3D modelů pro mezinárodní společnost (především pro televizní reklamu), spolupráce s českou společností zabývající se vývojem počítačových her, vytváření 3D vizualizace architektonických návrhů pro několik pražských a jeden mimopražský architektonický ateliér a návrhy konstrukcí pro společnosti zabývající se výstavnickou činností v České republice i v zahraničí.
Inscenátor
Madama Butterfly premiéra SEZONA 2015/2016 - Scéna