František Emler
Datum narození
26.07.1912
Datum úmrtí
24.05.1992
Životopis
Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a scénograf. Narodil se v Přelouči, zemřel v Praze. Od roku 1932 studoval na AVU v Praze u prof O. Nejedlého, u kterého v roce 1938 absolvoval. V témže roce mu v soutěži byla udělena Italská cena a celoroční italské stipednium. Zamiloval si jih Evropy, v letech 1938–1939 studoval v Římě u prof. Carla Silveriho na Accademia di belle arti. Nechal se inspirovat starými mistry v rámci jeho koloritu v obrazech ovocných zátiší a interiérů s figurami. Užíval tempery, dále pak olejové barvy a ke konci své kresby akvareloval.

Po válce absolvoval čestný rok na AVU u prof. V. Pukla. V letech 1947–1949 studoval v ateliéru André Lhota v Paříži, současně byl zapsán na Ecole nationale supérieur des Beaux arts u prof. Duclose a R. Camiho. Emler je zastoupen mj. ve sbírkách Národní galerie, GHMP. Roku 1948 získal Cenu Fadeleine Bunoust na Salon National v Paříži, dále získal množství cen a čestných uznání za ilustrace knih.
Inscenátor
Lazar premiéra SEZONA 1943/1944 - Scéna
Fotogalerie
Lazar - 20.12.1943, J. Průcha, F. Roland, Z. Rogoz,S. Neumann, K. Höger, J. Steimarová, B. Půlpánová
Foto: Josef Heinrich
Lazar - 20.12.1943, Stanislav Neumann (Cico)
Foto: Josef Heinrich