Aleš Hanzlík
Životopis
Aleš Hanzlík získal taneční vzdělání na Tanečním centru Praha - konzervatoř o.p.s. Jako interpret se uplatnil v souborech Baby Baletu Praha (2010), poté v Baletu Praha Junior (2011 - 2015) a od roku 2015 tančí v Bohemia Baletu. Mimo jiné také externě spolupracoval jako interpret s Jihočeským baletem v inscenacích Romeo a Julie, Podivín či Louskáček. Uplatňuje se též jako pedagog, externí lektor a choreograf na BUĎ ZUŠ Prostějov, či ZUŠ Broumov. Od roku 2014 studuje na taneční katedře Akademie múzických umění v Praze, obor Pedagogika tance.
Inscenátor
Nulová gravitace (Balet Praha Junior) premiéra SEZONA 2015/2016 - Choreografie, Kostýmy, Scéna
Premiéra 2016 (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2015/2016 - Choreografie, Kostýmy
Spolupráce na inscenacích
Nulová gravitace (Balet Praha Junior) premiéra SEZONA 2015/2016 - Světelný design
Role
Oliver Twist (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2015/2016 - Žid Fagin, Pan Sowerberry, Knihkupec
Premiéra 2016 (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2015/2016 - Tančí, Čerkézi