Otto Ernst
Je autorem titulů
Spravedlnost (Činohra)