Ivo Říha
Životopis
Vystudoval bohemistiku na FF UK v Praze, poté pracoval na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové, od roku 2004 působí na FF Univerzity Pardubice. Věnuje se především dějinám českého písemnictví, se zaměřením na prózu 19.-21. století. Roku 2012 vydal v nakladatelství Pavel Mervart knihu Možnosti četby. Karolina Světlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století. Jako editor připravil kolektivní monografie Kontexty propagandy (spolu s D. Magincovou a M. Koubou; 2012), Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola (2013) a Sedm statečných a spol. Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury (spolu s J. Studeným; 2105).
Spolupráce na inscenacích
Jako břitva (Němcová) premiéra SEZONA 2015/2016 - Odborná spolupráce