Alexandr Alexandrovič Fadějev
Datum narození
11.12.1901
Datum úmrtí
13.05.1956
Životopis
Ruský prozaik, literární funkcionář. Narodil se v Kimry (Tverská gubernie), zemřel v Moskvě. Fadějev vyrůstal u nevlastního otce na Dálném východě, v letech 1912–1919 navštěvoval obchodní školu ve Vladivostoku. Od r. 1918 byl členem komunistické strany. 1921–1922 studoval v Moskvě Stavební institut. V třicátých letech zastával řídící politické funkce v sovětském literárním životě, a to až do Stalinovy smrti (1939–1956 členem ÚV KS). Jako spisovatel se prosadil románem z občanské války Porážka. Jeho román o mladých partyzánech Mladá garda byl v roce 1945 vyznamenán Stalinovou cenou, avšak v roce 1947 vystaven kritice pro nedostatečné zdůrazňování vedoucí úlohy strany. Fadějev ho na základě kritiky v roce 1951 přepracoval. Jako přední dogmatický stalinista nesl spoluodpovědnost za publikační zákazy, útlak, zatčení a smrt mnoha spisovatelů. Když po diktátorově smrti přišel o svou moc, spáchal sebevraždu.
Je autorem titulů
Mladá garda (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Koncert Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého premiéra SEZONA 1945/1946 - Autor textu