Manuel de Falla
Datum narození
23.11.1876
Datum úmrtí
14.11.1946
Životopis
Španělský skladatel, narodil se v Cádiz, zemřel v Alta Gracia. Studoval hru na klavír a skladbu v Madridu (u F.Pedrella) a v roce 1905 zvítězil v tamější klavírní a kompoziční soutěži. Vítěznou skladbou byla opera Krátký život, spojující folklórní prvky s vyspělou romantickou orchestrální stylizací. Vinou špatného libreta neměla skladba divadelní životnost a je prováděna koncertně. Od roku 1907 strávil Falla 7 let v Paříži, kde se stýkal s Debussym, Dukasem, Ravelem, Satiem aj. To rozhodlo o jeho další slohové orientaci (Symfonické imprese pro klavír a orchestr Noci ve španělských zahradách, 1915). Lidová hudba Andalusie, její taneční jiskra i melancholický výraz, se stala jeho výchozím inspiračním zdrojem. Barvitá instrumentace charakterizuje i jeho balety:Čarodějná láska (1915), Třírohý klobouk (1919). Oblíbené jsou jeho klavírní a kytarové skladby i cyklus Sedm španělských lidových písní (1914).Na protest proti Francovu režimu opustil Falla v roce 1939 Španělsko a dožil v Argentině. Své nejrozsáhlejší dílo, scénickou kantátu Atlantida, nedokončil.
Textové a hudební úpravy
Koncert - Teresa Berganza premiéra SEZONA 2002/2003 - Hudba