Václav Felix
Datum narození
29.03.1928
Datum úmrtí
28.07.2008
Životopis
Narozen v Praze (některé zdroje uvádějí rok narození 1929), zemřel tamtéž. Skladatel, muzikolog a pedagog. Po maturitě na gymnáziu (1947) studoval na Univerzitě Karlově (angličtina, hudební výchova, 1952) a skladbu na AMU u V. Dobiáše (1953). Tam byl vědeckým aspirantem hudební teorie (školitel K. Janeček, 1954–1957) a podal kandidátskou disertační práci Smetanova harmonie (kandidát věd a umění 1961). Byl redaktorem Hudebních rozhledů (1957–1959), tajemníkem skladatelské sekce Svazu československých skladatelů (1959–1961), zároveň odborným asistentem na katedře hudební teorie AMU (od 1960). Získal jméno hlavně sborového a písňového autora.
Je autorem titulů