Jan Lier
Datum narození
27.10.1852
Datum úmrtí
02.06.1917
Další používaná jména
Luděk Frič
Vilemína (Vilma) Nováková
Životopis
Narozen v Kutné Hoře, zemřel v Praze. Studia na kutnohorské reálce nedokončil a po roce 1867 vystřídal několik úřednických zaměstnání. Vzdělání si rozšiřoval soukromým studiem. Od roku 1877 žil trvale v Praze. Podnikl několik cest do zahraničí (Itálie, Německo). V roce 1892 byl zvolen mimořádným členem České akademie věd a umění. Publikační činnost zahájil fejetony otiskovanými od roku 1876 v Národních listech a v Pokroku. Náležel k básnické skupině lumírovců. Napsal několik románů, řadu novel a povídek a jednu hru. Ve svých fejetonech se zabýval divadlem, literaturou, výtvarným uměním i obecnými společenskými otázkami.

Divadelní referáty psal v letech 1880–1881 pro Divadelní listy, pak pro Lumír. Publikoval dále zejména v časopisech Hlas národa, Zvon, Květy, Ruch, Česká včela, Světozor, Zlatá Praha, Šotek, Švanda dudák atd. Ve svých článcích o divadle požadoval mj. stylovou jednotnost výtvarné složky inscenace a v Lumíru v roce 1886 usiloval o založení malé, jednoduché "konverzační" scény pro činohru Národního divadla.

V Národním divadle zastával zprvu funkci dramaturga (15. 9. 1896 – červen 1900), pak lektora (od roku 1900 až do své smrti). Vycházel přitom z velké znalosti divadla a uplatňoval tolerantně své konzervativní umělecké názory. Jeho konkrétní vliv na podobu repertoáru ND nebyl nejspíš nijak výrazný a sotva ho lze přesně vymezit. Do jisté míry ho lze odhadnout jednak z celkové Lierovy orientace na francouzskou kulturu a umění, jednak z toho, jaké dramatické texty sám překládal (pod vlastním jménem a pod pseudonymy Vilemína Nováková a Luděk Frič). S výjimkou jedné hry italské a jedné švédské (přeložené nejspíš z německého překladu) to byly vesměs texty francouzské, a to v rozpětí od společensko-kritických komedií až po hry vysloveně bulvární, kterých byla většina – Feydeau: Dámský krejčí (1889), Augier: Paní Caverletová (1895), Valabregue: Ustupte ženám (1910), Dumas ml.: Polosvět (1901), Bracco: Zelené ovoce (1906), Courteline: Doma svatý pokoj (1909), Sardou: Travička (1909). V letech 1888–1905 byly jeho překlady hojně uváděné.
Vedoucí funkce v ND
Dramaturgie činohry (SEZONA 1896/1897)
Dramaturgie činohry (SEZONA 1897/1898)
Dramaturgie činohry (SEZONA 1898/1899)
Dramaturgie činohry (SEZONA 1899/1900)
Textové a hudební úpravy
Madeleina Bungová premiéra SEZONA 1888/1889 - Překlad
Dámský krejčí premiéra SEZONA 1889/1890 - Překlad
Paní Caverletová premiéra SEZONA 1894/1895 - Překlad
Paní Leverdierová premiéra SEZONA 1899/1900 - Překlad
Manželové paní Leontiny premiéra SEZONA 1900/1901 - Překlad
Ustupte ženám! premiéra SEZONA 1900/1901 - Překlad
Vyzvání k tanci premiéra SEZONA 1900/1901 - Překlad
Polosvět premiéra SEZONA 1901/1902 - Překlad
Slaměný panák premiéra SEZONA 1901/1902 - Překlad
Doporučení premiéra SEZONA 1903/1904 - Překlad
Médocké vinice premiéra SEZONA 1903/1904 - Překlad
Strážní andělé premiéra SEZONA 1903/1904 - Překlad
Anglicky snadno a rychle premiéra SEZONA 1904/1905 - Překlad
Dvojí methoda premiéra SEZONA 1904/1905 - Překlad
Návrat z Jerusalema premiéra SEZONA 1904/1905 - Překlad
Zelené ovoce premiéra SEZONA 1905/1906 - Překlad
Žena proti muži premiéra SEZONA 1905/1906 - Překlad
Zloděj premiéra SEZONA 1907/1908 - Překlad
Doma svatý pokoj premiéra SEZONA 1908/1909 - Překlad
Travička premiéra SEZONA 1908/1909 - Překlad
Bezejmenná premiéra SEZONA 1909/1910 - Překlad
Ze všech nejhodnější premiéra SEZONA 1910/1911 - Překlad
Vdavky slečny Beulemansovy premiéra SEZONA 1911/1912 - Překlad
Vyzvání k tanci premiéra SEZONA 1916/1917 - Překlad