Seznam představení (Julius Dolanský-Heidenreich)
Všeslovanský večer - Ostatní, sezona 1945/1946