Jaroslav Doubrava
Datum narození
25.04.1909
Datum úmrtí
02.10.1960
Životopis
Narozen v Chrudimi, zemřel v Praze. Hudební skladatel. Maturoval na učitelském ústavu v rodišti (1928), učil se hře na housle u J. Berana (1920–1924), sólovému zpěvu u J. Masopusta (1924–1928) a hře na klavír u M. Červenkové-Minátové. Ve skladbě byl žákem O. Jeremiáše (1931–1937). Působil jako učitel na Podkarpatské Rusi, v Přelouči (od 1936) a Chrudimi (1939–1945). Po osvobození pracoval v Čs. rozhlasu jako referent hudebního oddělení (1945–1950), dramaturg a ústřední lektor hudebního vysílání (1950–1955). Je autorem oper, baletů, symfonií, písní, sborů, klavírních a komorních děl.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Balada o lásce premiéra SEZONA 1961/1962 - Autor libreta