Ota Dubský
Datum narození
10.01.1886
Datum úmrtí
25.10.1956
Životopis
Narozen v Hrejkovicích u Milevska, zemřel v Praze. Po gymnáziu v Českých Budějovicích (maturoval 1905) studoval romanistiku na filozofické fakultě v Praze, v roce 1907 v Paříži. Pak působil jako středoškolský profesor v Chrudimi, v Plzni a od roku 1920 v Praze. Po odchodu do důchodu (1946) učil v Praze na Vysoké škole obchodní a na Českém vysokém učení technickém, v letech 1955-1956 na Vysoké škole železniční. Literární činnost Dubského byla mnohostranná, a to jak svou základní pracovní orientací (francouzská literatura, lidová slovesnost, divadlo), tak svým zaměřením (krásná literatura, literární historie a lingvistika, práce s určením pedagogickým). Do divadelního života zasahoval také organizační prací v ochotnickém hnutí (Jiráskův Hronov).
Textové a hudební úpravy
Fraška o mistru Patelinovi premiéra SEZONA 1921/1922 - Překlad
Bařtipán premiéra SEZONA 1926/1927 - Překlad