Mojmír Vyoral
Textové a hudební úpravy
Spolupráce na inscenacích