František Xaver Dušek
Životopis
Narozen 8. 12. 1731 v obci Chotěborky (u Jaroměře), zemřel 12. 2. 1799 v Praze. Psán též Dussek a Duschek. Studoval na jezuitském gymnáziu v Hradci Králové, kde měl být vyškolen na vokalistu a ke kněžskému povolání. Po těžkém úrazu zanechal studií a věnoval se cele hudbě. Studoval skladbu a hru na varhany v Praze a ve Vídni, kde se poprvé setkal s W. A. Mozartem. 1770 se usadil trvale v Praze jako učitel hudby a stal se zakladatelem prvé české klavírní školy. Z jeho žáků vynikli L. A. Koželuh, V. Č. Mašek, J. N. Vitásek a J. Hambacherová-Dušková. V domě manželů Duškových, zvláště v jejich letním sídle Bertramce, se scházela společnost pražských umělců a vědců. Mozart tu z velké části složil Dona Juana (1787) a operu Titus (1791). F. X. Dušek je pochován na Malostranském hřbitově, hrob č. 13.
Je autorem titulů