Jaroslav Fixa
Datum narození
02.04.1929
Životopis
Narozen v Pardubicích. Po maturitě na reálném gymnáziu v roce 1948 navštěvoval dva semestry seminář estetiky a divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1948–1949) a od roku 1949 studoval dramaturgii na Divadelní fakultě AMU (absolvoval v roce 1953). Krátce pak působil v divadle v Karlových Varech a po ukončení základní vojenské služby byl zaměstnán v repertoárovém oddělení ministerstva školství a kultury, v letech 1959–1965 jako dramaturg v Divadle Jiřího Wolkra a poté rok v Divadelním ústavu v Praze. V letech 1969–1970 pracoval jako tajemník ÚV odborového svazu pracovníků v umění, kultuře a společenských organizací a v letech 1970–1980 jako vedoucí divadelního oddělení ministerstva kultury ČSR.
Současně vykonával v letech 1976–1980 na poloviční úvazek funkci dramaturga v Činohře Národního divadla, kde kromě účasti na tvorbě dlouhodobého programu divadla usiloval o vytvoření osobité repertoárové linie činoherních představení na jevišti Laterny magiky. V letech 1980–1981 byl ústředním tajemníkem Svazu československých dramatických umělců. Od 1. 7. 1981 do 30. 11. 1985 byl šéfem Činohry ND (na plný úvazek až od 1. 9. 1981).
Manžel herečky Boženy Fixové, otec dramaturgyně Žižkovského divadla Kateřiny Fixové a herečky Zuzany Fixové.
Vedoucí funkce v ND
Šéf činohry (SEZONA 1981/1982)
Šéf činohry (SEZONA 1982/1983)
Šéf činohry (SEZONA 1983/1984)
Šéf činohry (SEZONA 1984/1985)
Inscenátor
Jako bychom se ani neznali... premiéra SEZONA 1978/1979 - Dramaturgie
Kennedyho děti premiéra SEZONA 1978/1979 - Dramaturgie
Hnízdo tetřeva hlušce premiéra SEZONA 1979/1980 - Dramaturgie
Fotogalerie
Jaroslav Fixa (civilní fotografie)
Kremelský orloj - 08.11.1985, Jaroslav Fixa (šéf Činohry ND), Jevgenij V. Radomyslenskij (režisér)
Foto: Oldřich Pernica