Milan Rúfus
Textové a hudební úpravy
Zoja (SND Bratislava - mládežnický soubor) premiéra SEZONA 1952/1953 - Překlad