S. Cenin
Textové a hudební úpravy
Tarasova rodina (Krajské divadlo Olomouc) premiéra SEZONA 1952/1953 - Autor libreta
Tarasova rodina (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1952/1953 - Autor libreta