César Franck
Datum narození
10.12.1822
Datum úmrtí
08.11.1890
Životopis
Francouzský skladatel belgického původu. Narodil se v Lutychu, zemřel v Paříži. Studoval na konzervatoři ve svém rodišti. V roce 1835 se s rodiči přestěhoval do Paříže, kde se stal soukromým žákem A. Rejchy. S výjimkou přechodného pobytu v Belgii žil od roku 1843 v Paříži trvale. Živil se nejprve jako varhaník, v roce 1872 převzal na konzervatoři třídu varhanní hry, neoficiálně vyučoval i kompozici. Mimořádný je jeho význam v oboru varhanní skladby. Větší odezvu než oratoria (Blahoslavenství, Vykoupení) získaly jeho symfonické básně (Eolidy, 1877, Prokletý lovec, 1883, Džinové, 1885, Psyché, 1888 a zvláště Symfonické variace pro klavír a orchestr, 1885)
Je autorem titulů
Panis angelicus (Koncert)
Redemption (Koncert)
Symfonie D-moll (Koncert)
Textové a hudební úpravy
Alergie (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1995/1996 - Hudba