Jiří Hájek - kritik
Role
Proslov - o životě a díle Zdeňka Hofbauera premiéra SEZONA 1954/1955 - Přednes
Proslov - k 150. výročí narození J. K. Tyla premiéra SEZONA 1957/1958 - Přednes
Slavnostní matiné na počest 80. narozenin Marie Majerové premiéra SEZONA 1961/1962 - Úvodní slovo