Zdeněk Franta
Datum narození
19.04.1868
Datum úmrtí
01.07.1943
Životopis
Narozen v Hradci Králové, zemřel v Praze. V roce 1886 maturoval na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou, poté studoval na filozofické fakultě v Praze dějepis a zeměpis (absolvoval 1892) a učil tyto předměty jako středoškolský profesor. V roce 1919 byl povolán do funkce zemského školního inspektora v Praze, v roce 1926 byl předčasně penzionován.
Přeložil řadu významných děl anglické a americké literatury, a to nejen beletristické, nýbrž i esejistické a populárně historické; vlastní překlady provázel úvody a informativními články.
Textové a hudební úpravy
Stříbrné pouzdro premiéra SEZONA 1912/1913 - Překlad
Holoubě premiéra SEZONA 1914/1915 - Překlad