B. J: Petkev
Role
Kremelský orloj (MCHAT, SSSR) premiéra SEZONA 1956/1957 - Hodinář
Mrtvé duše (MCHAT, SSSR) premiéra SEZONA 1956/1957 - Pljuškin, statkář