Ivan Alexandrovič Gončarov
Datum narození
18.06.1812
Datum úmrtí
27.09.1891
Životopis
Významný ruský prozaik a literární kritik, představitel kritického realismu 19. století. Narodil se v Simbirsku, zemřel v Petrohradě.1834 absolvoval Filozofickou fakultu Moskevské univerzity a dlouhá léta vykonával funkci cenzora. 1857 byl na léčebném pobytu v Mariánských lázních, kde dopisoval svůj román Oblomov. Na konci 30. let uveřejňuje své první literární pokusy. 1847 vychází jeho román Obyčejná historie, v němž ukázal pregnantně dva lidské typy: mladého romantika, snílka, povzneseného nad každodenní realitu a pragmatického, střízlivého a věcného podnikatele. Realistické zobrazení společenských typů spjatých s počátky ruského kapitalismu přerůstá ve všelidské podobenství o nutnosti zříci se iluzí a současně o nezbytí mít ideál. V sociálně psychologickém románu Oblomov se tato pozice vrací v postavách pomalého, pasivního a zasněného titulního hrdiny a aktivního podnikatele Štolce. Gončarov v románu zachytil pasivitu a zatuchlost ruských šlechtických hnízd. V dalším významném románu Strž analyzoval problém umění a tzv. nihilismu. Po odchodu na odpočinek psal už jen drobné črty.
Je autorem titulů
Strž (Činohra)