Tichon N. Chrennikov
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy