August Enna
Datum narození
13.05.1859
Datum úmrtí
03.08.1939
Životopis
Dánský skladatel, narodil se a zemřel v Kodani. Zažil opojné chvíle slávy i pád. Několik jeho oper bylo provedeno na velkých evropských scénách, Houslový koncert D dur zazněl v newyorské Carnegie Hall, nicméně ještě za Ennova života se jeho hudba z repertoáru nenávratně vytratila. Měl dvě velké lásky: operu a pohádky Hanse Christiana Andersena. Se slavným pohádkářem ho ostatně spojoval i podobný osud, oba pocházeli z velmi chudého prostředí – jejich otcové byli ševci (Enna se ševcem i vyučil, hudbu začal studovat až v osmnácti letech), oba se svým zjevem i chováním vymykali dánským společenským konvencím, oba dosáhli mezinárodní proslulosti, byť jen u Andersena se jednalo o proslulost trvalou. Andersenovy pohádky Enna zhudebňoval jako opery (Den Lille Pige med Svovlstikkerne / Děvčátko se sirkami, Prinsessen paa Arten / Princezna na hrášku), balety (Hyrdinden og Skorstensfejeren / Pastýřka a kominíček), oratorium (Historien om en Moder / Matčina historie) či orchestrální skladby. Zhudebnil i řadu Andersenových básní.
V roce 1886 mu jeho Symfonie č. 1 c moll získala pozornost vlivného dánského skladatele a dirigenta Nielse Gadeho a na jeho přímluvu získal stipendium ke studiu v Německu. Silně jej tehdy ovlivnily opery Carla Marii von Webera, stejně jako Edvard Grieg a Nils Gade ve způsobu začleňování lidových prvků do hudební řeči. Svou druhou operu Heksen (Čarodějnice) napsal v roce 1889 a zadal k posouzení do opery Královského divadla v Kodani. Ale krátce na to se poprvé seznámil s partiturami Wagnerovy nibelungovské tetralogie. Bylo to náhlé prozření, svůj kompoziční rukopis vycházející z Mozarta, Beethovena a Webera zavrhl jako staromódní, odložil i Heksen a horečnatě studoval půl roku Wagnera. Poté se pustil do revize své opery.
Premiéra 2. 1. 1892 v kodaňském Královském divadle byla nadšeně přijata a opera se v následující době hrála po celé Evropě. Už za šest měsíců po kodaňské premiéře ji Angelo Neumann uvádí v německém překladu M. von Borche (Die Hexe) 1. 6. 1892 v Novém německém divadle. S obrovským ohlasem, opera v Praze způsobila stejnou senzaci jako předtím Carmen či Cavalleria rusticana (Sedlák kavalír). Z celkového Ennova odkazu 14 oper, 11 operet, pěti baletů ad. se dnes občas objeví na koncertním pódiu jen předehra k pohádkové opeře Děvčátko se sirkami.
Je autorem titulů