Jaroslav Valek
Datum narození
18.11.1958
Životopis
Slovenský scénogrgraf,pochází z Martina. Po ukončení SUPŠ v Kremnici pokračoval ve studiu na VŠMU v Bratislavě na Katedře scénografie a kostýmového výtvarnictví (prof. Purkyňová, prof. Vychodil a prof. Šujan). Už během studia spolupracoval so Slezským divadlem Zdeňka Nejedlého v Opavě, kde pracoval v sezóně 1983 -1984 jako šéf výpravy. V roce 1985 nastoupil jako scénograf do martinského divadla, v roce 1997 do Městského divadla v Žilině a od roku 2003 působil jako umělecký vedoucí výpravy Státní opery v Banské Bystrici. Spolupracoval s mnohými divadly na Slovensku, kromě toho i s divadly v Čechách, Polsku, Srbsku a Slovinsku.Scénograficky se podílel na více než 190 inscenacích. Je držitelem výročních cen za scénografii do inscenací Maryša (SKD Martin) a Vlci a ovce (DJGT Zvolen) a ceny za scénografii inscenace Mrtvé duše, kterou vytvořil pro srbské divadlo v Zrenjanině. Byl autorem slovenské expozíce na mezinárodní výstavě scénografie PQ 2011 v Praze.
Inscenátor
Juro Jánošík (Štátna opera Banská Bystrica) premiéra SEZONA 2017/2018 - Scéna