Zoltán Vongrey
Role
Tosca (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1998/1999 - Baron Scarpia
Juro Jánošík (Štátna opera Banská Bystrica) premiéra SEZONA 2017/2018 - Skala
La Gioconda (Štátna opera Banská Bystrica) premiéra SEZONA 2019/2020 - Barnaba, písničkář a inkviziční špeh