Marián Hadraba
Role
Juro Jánošík (Štátna opera Banská Bystrica) premiéra SEZONA 2017/2018 - Palugyay Boldižár, obhájce
La Gioconda (Štátna opera Banská Bystrica) premiéra SEZONA 2019/2020 - Zuane, bárkař