Angel Guimera
Je autorem titulů
V nížině (Činohra)