Rudolf Jurda
Role
Zadržitelný vzestup Artura Uie (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1959/1960 - Arturo Ui
Mysterie - buffa (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1960/1961 - Kompromisník