Karel Hába
Datum narození
21.05.1898
Datum úmrtí
21.11.1972
Životopis
Narozen ve Vizovicích, zemřel v Praze. Skladatel, rozhlasový pracovník, pedagog. Studoval na učitelském ústavu v Příboře (maturoval 1917). Po maturitě působil jako učitel v Praze-Bubenči (1917–1922), zároveň se odborně vzdělával na pražské konzervatoři ve skladbě u J. Křičky a J. B. Foerstra (1917–1919), ve hře na housle u J. Mařáka (1917–1923) a absolvoval tam mistrovskou školu skladby u V. Nováka (1919–1921) i houslí u K. Hoffmanna (1926–1928).

Stal se profesorem učitelského ústavu ve Sv. Janu pod Skalou (1922–1927), pak hudebním referentem Československé republiky (1927–1932) a na čas i violistou rozhlasového orchestru (1929–1936). Praxe v rozhlase jej přivedla k povolání hudebního referenta ve školském rozhlase (1936–1951). Učil na pražské Vysoké škole pedagogické (1952–1960), pak byl docentem Pedagogického institutu. Člen České akademie věd a umění, místostarosta Umělecké besedy.

Bratr skladatele a teoretika Aloise Háby.
Je autorem titulů