Martin Matoušek
Životopis
Člen orchestru Státní opery: violy, od 9. 11. 2017.
Manžel violistky Martiny Matouškové
Role
Rigoletto (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1992 - Marullo
Láska ke třem pomerančům premiéra SEZONA 2018/2019 - Podivíni